Salamat sa pagtitiwala sa amin para sa iyong remittance gamit ang AUB RediMoney Prepaid MasterCard. Gamit ang AUB RediMoney Prepaid MasterCard, maaari mo nang gawin ang mga sumusunod:

MAGPADALA NG PERA
Magpadala ng iyong remittance sa iyong pamilya at mga minamahal. Pumunta lang sa isang AUB Branch o Remittance Partner para magpa-reload ng inyong card or card ng inyong beneficiaries.

MAGSHOPPING AT MAGBAYAD NG MGA PINAMILI
Maaari mo nang gamitin ang iyong Redimoney MasterCard online at sa higit pa sa 24 million establishments sabuongmundo. I-enjoy ang mga local at global offers para mag-travel, mag-shopping, kumain at marami pang iba!

MAG-WITHDRAW NG PERA WORLDWIDE!
Maaari nang mag-withdraw ng pera gamit ang mga BancNet ATMs sa Pilipinas at MasterCard ATMs sa ibang bansa. Hindi nakailang ang maghintay para sa iyong PIN mailer dahil ang ATM PIN mo ay ipapadala sa iyo sa e-mail at text (SMS).MAHALANG PAALALA SA PAGGAMIT NG INYONG ATM CARD
Gumamit ng mga ATM na kilala o mga ATM na nasa lugar na naiilawan nang mabuti kung saan kayo komportable. Iwasan ang mga ATM na nasa tago o madilim na lugar.

Ihanda na ang inyong card bago kayo lumapit sa ATM. Iwasan na hahanapin niyo pa lamang ang inyong card sa wallet.

Tandaan ang inyong ATM PIN at huwag ipaalam kahit kanino. Huwag itago ang mga numero o password sa inyong wallet. Huwag isulat ang PIN sa mismong card. Iwasan ang paggamit ng mga personal na impormasyon tulad ng kaarawan, palayaw, apelyido sa pagkadalaga ng ina, o mag kakasunod na mga numero.

Maging alerto sa mga “shoulder surfers” habang gumagamit ng ATM. Tumayo malapit sa ATM at takpan ang keypad gamit ang inyong isang kamay habang nilalagay ang PIN at halaga ng transaksyon.Kung ang ATM ay may sira, i-cancel ang transaksyon at gumamit ng ibang ATM. Kung maaari, ipaalam sa bangko ang problemang ito.

Maingat na ilagay ang inyong card at pera sa inyong wallet, bag, or bulsa bago umalis ng ATM.

Huwag mag-iwan ng resibo sa ATM. Gamitin ito para ikumpara sa inyong monthly statement. Ito ang pinakamabuting paraan para malaman kung may pandaraya at upang mapadali ang inyong pagtago ng record.

Huwag ipagamit ang inyong card sa ibang tao. Kung ang card ay nawala o ninakaw, ipagbigay-alam lamang ito agad sa inyong bangko.MAHALAGANG PAALALA:
Bago magamit sa ATM ang iyong card, siguraduhing ito ay activated na.